Randaberg Allianse Idrettslag Turn

"Randaberg turnforening"

Husk at grunnlaget for all idrett legges i Gym og Turn

inspirasjon - vennskap - trening - beherskelse - energi - glede - mosjon - kontroll - læring -  respekt

Våre sponsorer

Online medlemsregistrering. 


Det er bare å fylle inn alle detaljer med turnerens navn, adresse og fødseldato, er turneren under 18 år blir dere automatisk spurt om detaljer til foresatte etter angitt fødselsdato, 


ONLINE MEDLEMS REGISTRERING


Når en havner på venteliste blir det IKKE sendt ut noe bekreftelse.


Ved problemer send epost til Frank


Finn oss på Facebook

Det er lettest å holde seg oppdatert på Facebook-gruppen vår "Randaberg Turn".


Der legger vi ut informasjon fortløpende.


Vi anbefaler dere å melde seg inn.


Vel møtt!


Hovedside

Inkalling til ordineært årsmøte 2018

i

Randaberg Allianse Idrettslag turn


Mandag 18. mars 2019 kl 19:30


i Randaberghallen møterom 3


Saker som et medlem øsnker å bli tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 15.03.2019. Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før åsrmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Det vil bli servering av godsaker, brus og kaffe.


Saksliste

Vi trenger trener


Randaberg turn har mange barn som ønsker å turne. For å kunne gi alle et godt tilbud trenger vi dyktige, erfarne og engasjerte trenere og hovedtrenere. Hvis du har vært på turn før og er interessert i å bidre med en betalt trener jobb tar kontakt med KristineHaga@randabergturn.no

Vi håper på mange søkere �


Vi er også på let etter en hovedtrener i en større stilling:

For spørsmål eller mer informasjon, ta gjerne kontakt med styret eller daglig leder.

Oppfordrer alle til å spre stillingsannonsen videre!

Nedover er linken til stillingen:

 

  

Informasjon om Randaberg Allianse Idrettslag Turngruppen

Randaberg turn ble stiftet i 1960 og gikk inn i Randaberg Idrettslag. Vi har en lang og stolt tradisjon i RIL, men som en naturlig utvikling omorganiserte vi oss til et Allianse Idrettslag i 2008. Dette betyr at vi nå står friere og er økonomisk uavhengig.

 

Randaberg Turn har som mål å gi barn og unge et godt og sosialt turntilbud innenfor trygge og sikre rammer.

Vi har et tilbud til barn fra 2 års alder og opp til Junior/rekrutt og godt voksne damer. Randaberg Turn ønsker å være et idrettslag som tar vare på og gir et godt tilbud til alle barn og unge, samtidig som vi vil legge til rette for mer spesialisering av utøveren. Dette forsøker vi å ivareta ved å hele tiden kurse og utdanne trenerne våre.

 

Randaberg Turn organiserer og drives som ”troppsgymnastikk”. Dette innebærer trampett, tumbling og Airtrackbane.

På grunn av Idrettshallenes innredning kan vi pr dags dato ikke tilby frittstående.

 

Vi driver virksomheten i henhold til Norges Gymnastikk -og Turnforbunds retningslinjer, lover og opplæringsprogram.

Randaberg Allianse Idrettslag Turngruppen, Torvmyrveien 13, 4070 Randaberg, Bank 3230.20.48559 Org Nr. 994387162

© 2011 Randaberg Allianse Idrettslag Turngruppen