Randaberg Allianse Idrettslag Turn

"Randaberg turnforening"

Husk at grunnlaget for all idrett legges i Gym og Turn

inspirasjon - vennskap - trening - beherskelse - energi - glede - mosjon - kontroll - læring -  respekt

Kontakt oss

Kontakt oss i Randaberg Allianse Idrettslag Turn

Post: Randaberg turnforening   post@randabergturn.no 

Admin Leder: Frank Strobl   frank@randabergturn.no 

Leder: Kristine Haga  : kristine.haga@randabergturn.no

Nestleder: Elisabeth Kristiansen : elisabeth@randabergturn.no

Utdanningskontakt: Tina Marie Vollevik: tina@randabergturn.no

Sekretær:  Ellen Aarre  : ellen@randabergturn.no


Kasserer: Alf Arne Rannestad: alf@randabergturn.no

Styremedlem: Arnfinn Hjelleset : arnfinn@randabergturn.no

Styremedlem: Ragnhild Johannessen Utheim: ragnhild@randabergturn.no

Materialforvalter: Dette vervet er ledig Høsten 2018

Web ansvarlig: Dette vervet er ledig Høsten 2018

Vikar er Frank Strobl

Varamedlem: Dette vervet er ledig Høsten 2018 

Våre sponsorer

Randaberg Allianse Idrettslag Turngruppen, Torvmyrveien 13, 4070 Randaberg, Bank 3230.20.48559 Org Nr. 994387162

© 2011 Randaberg Allianse Idrettslag Turngruppen