Randaberg Allianse Idrettslag Turn

"Randaberg turnforening"

Husk at grunnlaget for all idrett legges i Gym og Turn

inspirasjon - vennskap - trening - beherskelse - energi - glede - mosjon - kontroll - læring -  respekt

Priser

Randaberg Allianse Idrettslag  Turngruppen

Årskontingent for medlemmer 2018/19

Medlemskontingent                 kr    100,- pr. skoleår

Alle medlemmer må betale

medlemskontingent, også

medlemmer som ikke deltar

på trening eller aktiviteter!

Treningsavgift for sesong 2018/19

( i tillegg til medlemskontingent )

Foreldre og barn 2 - 5 år         kr.   600,- pr. skoleår

Barn 3 - 5 år                            kr.   900,- pr. skoleår

1 - 4 klasse Gutter                   kr. 1100,- pr. skoleår

1 - 2 klasse Jenter                   kr. 1100,- pr. skoleår

3 - 4 klasse Jenter                    kr. 1100,- pr. skoleår

Fra 5 klasse Gutter                  kr. 1300,- pr. skoleår

 

Fra 5 klasse Jenter                  kr. 1300,- pr. skoleår

Junior/Rekrutt                         kr. 1500,- pr. skoleår

Trening 2 ganger pr. uke

Damepartiet                             kr. 1200,- pr. skoleår

---------------------------------------------------------------------------------------

Online - registrering:

Dere vil få en bekreftelse på at registreringen er vellykket. Hvis dere ikke får det, så ta kontakt med oss så sjekker vi listene. Hvis avdelingen dere ønsker å påmelde dere er fullt viser det tydelig at det er venteliste, ved å gjennomføre påmelding blir dere registrert på venteliste, men får IKKE en bekreftelse (selv om det viser at dere får en bekreftelse :-/ )


Når kontingenten er betalt, er dere registrert som medlem.


Faktura blir sendt ut i løpet av høsten.


Vi har to gangers prøvetid, etter dette må kontingenten betales i sin helhet.Forsikring og kontingent

Prisen inkluderer medlemskontingent og forsikring gjennom Norges gymnastikk- og turnforbund.

Se www.gymogturn.no for detaljer. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening/ konkurranse.

NB! Forsikringen omfatter kun medlemmer som har betalt medlemskontingent, og det er derfor viktig at denne blir betalt innen fristen. 

Er ikke medlemskontigent og treningsavgift betalt kan dessverre ikke utøver delta på trening.

Randaberg Turn har ikke familiemedlemsskap, men der det er tre (3) medlemmer eller mer i en familie gis det en rabatt på 20 % på de billigste kontingentene.

Medlemskontingent og treningsavgift gjelder for høsten 2018 og for våren 2019.

Det er ingen refusjon om en slutter i løpet av året/sesongen.

For medlemmer som trener på mer en et (1) parti, betales det vanlig kontingent for hovedkontingenten (dyreste). For de påfølgende partiene betales treningsavgift på kr 300.

Medlemmer som tas opp etter nyttår får en rabatt på 20 % på treningsavgiften

Medlemmer som slutte før jul får kreditert og returnert 20 % av treningsavgiften

Ved turer, konkurranser og interne kurs kan det bli aktuelt å kreve deltakeravgift.

Eventuelle spørsmål om faktura rettes  til denne mail adresse.

Våre sponsorer

Randaberg Allianse Idrettslag Turngruppen, Torvmyrveien 13, 4070 Randaberg, Bank 3230.20.48559 Org Nr. 994387162

© 2011 Randaberg Allianse Idrettslag Turngruppen