Randaberg Allianse Idrettslag Turn

"Randaberg turnforening"

Husk at grunnlaget for all idrett legges i Gym og Turn

inspirasjon - vennskap - trening - beherskelse - energi - glede - mosjon - kontroll - læring -  respekt

Trenere

Randaberg Allianse Idrettslag  Turngruppen

Turnens Trenere

Våre sponsorer

Randaberg Allianse Idrettslag Turngruppen, Torvmyrveien 13, 4070 Randaberg, Bank 3230.20.48559 Org Nr. 994387162

© 2011 Randaberg Allianse Idrettslag Turngruppen